lördag 16 januari 2010

Ännu fler arbetarskrivare bloggar

Fler och fler av föreningens medlemmar har skaffat egna bloggar, för tillfället vet vi om åtta av dem. Du kan lätt följa deras bloggande genom att kolla i vänstra kanten på bloggen, där länkar till deras bloggar finns. På Facebook har vi 85 medlemmar, så aktiviteten på nätet ökar.

Vill också påminna om att om det finns någon som är intresserad av att gå in mer aktivt och arbeta i styrelsen så är det mycket välkommet, årsmötet hålls i mars, mer info om mötet kommer snart. Snart kommer ni också att få veta vilka författare som kommit med i vår nya antologi "Skarpt Läge".

Alla medlemmar är välkomna att maila in texter till vår blogg.