torsdag 8 april 2010

Working Class Literature. distanskurs sista ansökning 15 april

Working-Class Literature

Kursen ger en översikt över den svenska arbetarlitteraturen genom studier av ett urval av representativa verk från olika perioder. Bland annat läses politisk lyrik från sekelskiftet 1900, romaner från arbetarlitteraturens guldålder på 1930-talet, samhällskritiska arebtarskildringar från 1970-talet och samtida arbetarlitteratur.

Särskild tonvikt läggs på arbetarlitteraturens förhållande till det svenska samhällets utveckling från slutet av 1800-talet och på de litteraturhistoriska och -teoretiska frågeställningar som studiet av denna litteratur aktualiserar.

Kursen vänder sig till studenter med intresse för frågor om litteratur, arbete, klass och politik. Eftersom kursen ges på kvartsfart på internet går den att kombinera med arbete eller med andra studier.

Kurstillfällen Distans (Malmö) | Flexibel 25% 2010-09-01 till 2011-01-18

Sista anmälningsdag 15 april!