onsdag 19 december 2012


Vi kan bli fler och synas mer

”I Allians-Sverige ser vi inte arbetarna för alla arbetare?” Orden är Susanna Alakoskis från hennes krönika i fackförbundstidningen Dagens Arbetes decembernummer.

Jovisst så är det. Om man bestämmer sig för att det inte finns några arbetare, så, ja då finns de inte. Man får kanske blunda ibland förstås. Och man kan t.ex. döpa om vagnstädare till komfortoperatörer, som SJ gjort i Stockholm. Så anställer man ny personal och låter den tidigare personalen bli arbetslös. SJ vill inte ta över personal som har kvar en tidigare pensionsålder och fler semesterdagar, som de behållit i det företag som en gång tog över personalen från SJ. Spara in på pengar och bli av med äldre arbetare. Så fungerar det på arbetsmarknaden idag. Fackförbundet SEKO har drivit frågan vidare till Arbetsdomstolen.

Jag har läst många bra böcker av arbetarförfattare i höst. Susanna Alakoski, Ove Allansson, Bengt Ingelstam, Silvia Avallone  och Kjell Eriksson är några av skrivarna. Olika slags böcker, och alla bidrar till att stärka motståndet mot en arbetarfientlig politik. Jag rekommenderar dem alla, men jag vill ändå just här särskilt framhålla Ove Allanssons Författare vill varenda jävel vara, då slipper dom arbeta. En memoarbok om hans liv som sjöman, som författare, som man och familjefar. Och så skriver han väldigt fint om arbetarförfattares villkor. Här finns mycket att hämta. Och han nämner många andra författare, som fått allt för lite uppmärksamhet. Som Gunnar Adolfsson och många fler. En bok med mycket värme och erfarenhet.

I linje med att förneka arbetarklassen så måste förstås arbetarförfattarna gömmas undan och glömmas bort. Ove Allanssons bok ger en bra bild av arbetarförfattarnas tillvaro och kamp.

Socialistiskt Forum i Stockholm 1 dec hade föreningen ett lyckat seminarium där vi presenterade föreningen, med samtal och uppläsningar, samt även musik, då Fred Lane tonsatt och spelade Victor Estbys dagsverser. Ett stort tack till alla medverkande: Victor och Fred, Birgitta Edberg, Jane Morén, Micke Evhammar och Torgny Karnstedt. Vid bokbordet som vi delade med Frances Tuuloskorpi som gett ut en ny bok Hopskrivet, sålde vi många böcker och fick dessutom många kontakter för framtida samarbete. En mycket givande medverkan.

Återstår bara att meddela att jag är mycket glad över att vi fått så många nya medlemmar i år. Vi blir fler. Underbart. Och vi kan bli ännu fler. Vi behöver finnas på fler platser i landet och synas på fler arrangemang. Och vi behöver finnas ute på arbetsplatser och på fackliga möten. Så varför int ge en särskild julklapp. Värva en ny medlem till föreningen! För att vi tillsammans ska bli bättre på att synliggöra de som arbetar, de som bygger landet.

God Jul och Gott nytt år!

Åke Johansson, ordförande Föreningen Arbetarskrivare