måndag 25 oktober 2010

Dags söka Arbetarskrivares stipendium 2011

Välkommen med ditt bidrag till Arbetarskrivares stipendium 2011.
Föreningen Arbetarskrivare delar sedan 1995 ut ett litterärt stipendium till någon lovande skribent som ännu inte publicerat sig i bokform. Priset kallades tidigare Fem Unga-stipendiet men byter nu namn till Arbetarskrivares stipendium. Inriktningen är densamma som tidigare: att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Namnbytet på stipendiet innebär att åldern hos den sökande inte längre spelar någon roll utan enbart den litterära skaparkraften.
Priset är på 5000 kr och delas ut på föreningens årsmöte.
Om vinnaren inte är medlem i föreningen får den personen ett medlemskap under ett år som extra belöning.
Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med enkelt radavstånd.
Stipendiekommittén önskar texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang.
Obs! De som söker stipendiet måste vara anonyma när texterna sänds in. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett slutet kuvert som inte får öppnas förrän vinnaren är utsedd. Insända texter returneras ej.
Priset delas inte ut om inget av de insända bidragen anses hålla tillräckligt hög kvalitet. Skicka ditt bidrag senast 15 januari 2011 till: Pelle Olsson, Stamgatan 8, 125 74 Älvsjö
Med förhoppning om ett stort gensvar!
Föreningen arbetarskrivares stipendiekommitté: författarna Torgny Karnstedt, Maria Hamberg, Pelle Olsson
http://www.arbetarskrivare.org

måndag 18 oktober 2010

Skarpt läge nu recenserad av Bibliotekstjänst nr 23

Skarpt läge. Nyvässade texter i tiden. En antologi. Red. av Victor Estby. Föreningen arbetarskrivare. 212 s. Inbunden.
Skarpt läge är den sjunde antologin som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare, en förening för författare som skriver "med utgångspunkt i arbetet". Liksom tidigare samsas mer etablerade författare – exempelvis Aino Trosell, Maria Hamberg och Sven Wernström – med sådana som har skrivandet som hobby eller ännu väntar på sina genombrott. Dikterna och novellerna i samlingen håller genomgående hög kvalitet och många av dem är rent av mycket bra. Till den senare kategorin hör exempelvis Jane Moréns novell om klassamhällets återkomst, Betty och Klassklyftan, Jenny Wrangborgs dikt Löftet, som handlar om solidaritet samt Andreas Svanbergs novell Snyggt med solen, som skildrar städningen av en privatbostad. Tematiskt är dessa bidrag typiska för samlingen. De flesta texterna i Skarpt läge skildrar nämligen det moderna arbetslivet, det nygamla klassamhället och vår tids drömmar om ett bättre samhälle. Stilistiskt dominerar det realistiska berättandet, men de flesta författarna har också ett gott öra för språkets skönhetsvärden.- Magnus Nilsson.

tisdag 5 oktober 2010

Jordahls hyllningsrecension av "Skarpt läge"

Författaren och frilansjournalisten Anneli Jordahl (som bland annat skrivit klassikern "Klass - är du fin nog") hyllar "Skarpt läge" i Malmö Fria tidning. Hon tror sig till och med ha hittat nästa stora svenska arbetarförfattare i antologin. Läs Anneli Jordahls recension här.