lördag 2 juli 2011

Landet som sprängdes


Föreningen Arbetarskrivare planerar sin åttonde antologi. I en tid som präglas av djupare klassklyftor, allt fler hot om försämringar på arbetsmarknaden, sjuka och arbetslösa drabbas hårt. Samtidigt är det en tid av uppror runt om i världen. Och även här i Sverige ser vi att människor protesterar mot försämringar.

Vår nästa antologi har Landet som sprängdes som arbetsnamn och tema. Vi söker skildringar av arbete, av arbetslöshet, av människors vardag i denna hårda tid. Det kan vara allvar, komedi, drama, ironi, lyrik, fantasi, deckare, satir.

Vi efterlyser texter med ett samtidsinnehåll som följer vår förenings målsättning; att lyfta fram berättelser om människors arbete och vardag, arbetandes och arbetslösas livsöden. Berättelser om liv präglade av glädje såväl som av sorg, av kamp såväl som av uppgivenhet.

Vår senaste antologi ”Skarpt läge” blev en stor succé med många och positiva recensioner och snabbt utsåld.

Vi bjuder härmed in Dig att sända in texter till vår nästa antologi med planerad utgivning juni 2012. Du måste vara medlem för att få din text antagen.

Maxlängd 15 000 tecken inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in mer än ett bidrag. Dock max två noveller och max tre dikter. Texten måste vara skriven på dator, skickas via e-post.

Vi behöver Ditt bidrag senast 1 november 2011.

Välkommen att skicka in Din text!

Redaktör för antologin: Victor Estby, som var redaktör också för vår förra antologi.

Texter skickas till redaktören: victor.estby@gmail.com

Har du frågor? Ring Åke Johansson, 070 372 2292 eller skriv till ake_j@telia.com


Med bästa skrivarhälsningar

Åke Johansson, ordförande Föreningen Arbetarskrivare

www.arbetarskrivare.wordpress.com