lördag 4 december 2010

Mycket nytt från Arbetarskrivare


Föreningen Arbetarskrivares senaste antologi Skarpt läge har fått fantastiskt goda recensioner och är på väg att sälja slut. Också medlemmar i föreningen har under hösten gjort succé med sina böcker. Inte minst Aino Trosell med romanen Hjärtblad och Jenny Wrangborg med diktsamlingen Kallskänken.

Missa inte heller Torgny Karnstedts nya roman Tro, hopp och jävelskap. Boken är utgiven på Torgnys eget förlag Karnstedts förlag. Här en artikel/intervju ur Nya Wermlandstidningen:


Dessutom har arbetarskrivaren Frances Tuuloskorpi med vänner gett ut en antologi med namnet Hopsnackat. En del 1 i en serie berättelserfrån olika arbetsplatser. Berättelser om facklig kamp och temat för denna och en tänkt serie böcker är Folkrörelse på arbetsplatsen. Vill du veta mer? Gå in på http://www.folkrorelselinjen.nu/boksida.html

En annan medlem i föreningen, Bror Kajsajuntti, har i många år, 27 om jag räknat rätt, gett ut en tidskrift som heter Krattan. Med Luleå som plats för redaktionen. Där kan såväl arbetarskrivare som andra skrivare och konstnärer få förmånen att bli publicerade. Du kan ta kontakt med Bror och beställa tidningen och ta en prenumeration via epost: byprofeten@bredband.net
Föreningen driver nu en skrivarkurs i Stockholm. Vill du vara med i en kurs eventuellt i en distanskurs i skrivande; kontakta föreningen.