torsdag 14 november 2013

Vi äger orden!













Det påstås ofta att arbetare inte finns. Men någon hämtar dina sopor, bygger ditt hus och tar hand om din gamla mamma. Arbetare finns, och vi arbetarförfattare. Föreningen Arbetarskrivare utvecklar en unik, svensk tradition. Vi skriver arbetets, arbetarnas och de arbetslösas berättelser. För ett annat land än det utanförskapande, vinstdrivet orättvisa. Var med om startskottet för en landsomfattande arbetarförfattarturné för ett mänskligt Sverige! Medverkande: Victor Estby, Fred Lane, Jane Morén och Jenny Wrangborg  Läs mer http://www.socialistisktforum.org/evenemang/vi-ager-orden-arbetarskrivare-maktskifte