onsdag 25 september 2013

Arbetarskrivare på Bokmässan

Ni som är på bokmässan i Götet kan hitta arbetarskrivare i bl.a. tidningen Arbetets monter B03:51. Redan torsdag fm kl 10.10 samtalar John Swedenmark och Torgny Karnstedt om vikten av läsning. Dessutom kommer Jan-Ewert Strömbäck, Victor Estby, Henrik Johansson, Jenny Wrangborg, och Susanna Alakoski att prata där senare och John Swedenmark avslutar med att prata om begreppet "arbetarlitteratur". 
För dig som vill köpa föreningens böcker och sprida Arbetarskrivarnas material så finns de i förlaget Karnstedts monter. Arbetarskrivare medverkar också vid bl.a. ABFs monter. ABF ordnar också seminarium om arbetarlitteratur.

Rättvisor och kontroverser och Versting på Bokmässan

Ni som är på väg ner till Bokmässan har bland annat detta att se fram emot. Föreningens medlemmar Victor Estby och Fred Lane. Victor presenterar också sin nya bok Versting som kommer ut på Karnsteds förlag.