måndag 6 oktober 2014

Starkt framträdande av Föreningen på årets Bokmässa

Flera av författarna i senaste antologin kom ner till bokmässan i Göteborg och ABF:s monter den 28 september.&nbsp Medverkade gjorde Oscar Garcia, Agneta Tomasin Svensson, Henrik Johansson och Torgny Karnstedt. Torgny presenterade föreningen, läste upp vårt manifest och sålde böcker. Dessutom spred Anita Edman våra foldrar till åhörarna. Efter monterframträdandet tog vi i de fyras gäng oss vidare till Syndkalisternas lokal där de anordnade en alternativ bokmässa. Där kunde vi blomma ut från en halvtimme till en och en halv timme. Sålde fler böcker och värvande en ny medlem.

Henrik Johansson
Agneta Tomasin Svensson 

Torgny Karnstedt

Torgny Karnstedt som dessutom tilldelades två hedervärda pris.
Läs tidigare blogginlägg om det.

Oscar Garcia.


Intresserad publik.