måndag 27 juli 2015

En klassfråga

"För mig är den stora klyftan mellan etablerade och oetablerade i grunden en klassfråga. Ju svårare det är att få in en fot i kulturlivet, desto fler kommer att ge upp på vägen. Och att det är folk som på grund av familjebakgrund, klass eller andra skäl inte har en given ingång till skrivandet som löper en större risk för att falla bort är mer eller mindre givet.
Om utvecklingen fortsätter i denna takt är det till slut kanske bara barn från kulturfamiljer som skriver poesi, och då minskar också chansen för nya uttryck och erfarenheter i litteraturen. Vi får helt enkelt ett fattigare kulturliv. Låt oss motverka en sådan utveckling.
Läs hela artikeln av Viola Bao i svd här