måndag 25 oktober 2010

Dags söka Arbetarskrivares stipendium 2011

Välkommen med ditt bidrag till Arbetarskrivares stipendium 2011.
Föreningen Arbetarskrivare delar sedan 1995 ut ett litterärt stipendium till någon lovande skribent som ännu inte publicerat sig i bokform. Priset kallades tidigare Fem Unga-stipendiet men byter nu namn till Arbetarskrivares stipendium. Inriktningen är densamma som tidigare: att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Namnbytet på stipendiet innebär att åldern hos den sökande inte längre spelar någon roll utan enbart den litterära skaparkraften.
Priset är på 5000 kr och delas ut på föreningens årsmöte.
Om vinnaren inte är medlem i föreningen får den personen ett medlemskap under ett år som extra belöning.
Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med enkelt radavstånd.
Stipendiekommittén önskar texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang.
Obs! De som söker stipendiet måste vara anonyma när texterna sänds in. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett slutet kuvert som inte får öppnas förrän vinnaren är utsedd. Insända texter returneras ej.
Priset delas inte ut om inget av de insända bidragen anses hålla tillräckligt hög kvalitet. Skicka ditt bidrag senast 15 januari 2011 till: Pelle Olsson, Stamgatan 8, 125 74 Älvsjö
Med förhoppning om ett stort gensvar!
Föreningen arbetarskrivares stipendiekommitté: författarna Torgny Karnstedt, Maria Hamberg, Pelle Olsson
http://www.arbetarskrivare.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar