söndag 25 september 2011

Publicera din text i Arbetaren Zenit!

Under ca 10 veckor( från 25 augusti) har medlemmar i föreningen möjlighet att skicka in texter till Arbetare Zenit. Texterna ska vara på ca 3000- 4000 tecken. Texterna ska utgå från arbete, arbetsplats, arbetare taget i en bred bemärkelse. Kan vara novell eller poesi eller dramatik, men texten/texterna bör då ta ungefär samma plats som en novell på 4000 tecken. Skicka direkt till adressen nedan:

salka.sanden@arbetarenzenit.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar