lördag 21 april 2012

Litteraturen är alltid politisk


Läs gärna Jane Moréns artikel Litteraturen är alltid politisk i Proletären om litteraturforskare Magnus Nilsson på föreläsning hos Föreningen Arbetarskrivare.

1 kommentar: