fredag 26 april 2013

Långessä om klass och kön


Crister Enander  har skrivit en läsvärd långessä i Arbetet. Som i papperstidningen också har fina illustrationer. Här ett utdrag:

"Klass och kön – är det inte enbart två slitna ord från ett svunnet sjuttiotal? Jag har faktiskt fått just den frågan när jag nämnt att jag ska skriva om detta. Mitt svar är ytterst enkelt: Nej. Absolut inte. Detta är i allra högsta grad giltigt och av stor vikt, det blir – dessvärre – enbart mer och mer aktuellt. Idag är segregeringen på grund av klassbakgrund större och grymmare – ”effektivare”, säger kanske en del – än den varit på många, många decennier. Det är trettiotalet som tycks gå igen. Redan i skolan delas dagens skolbarn upp efter klassbakgrund, deras framtid – och brist på framtid – stakas ut. Detta drabbar tjejer från arbetarklassen dubbelt.
Fel klass. Fel kön."


Här kan du läsa essän på webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar