måndag 19 januari 2015

Synliggör de osynliga

En litteratur som synliggör de osynliga

Arbetarlitteraturen har en ovanligt stark tradition i Sverige. En ny studie undersöker hur svenska författares gestaltningar av klass och sociala orättvisor utvecklats i samband med övergången till det postindustriella samhället.

Läs hela intressanta artikeln av Magnus Nilsson i SVD här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar