måndag 23 november 2009

Fem Unga-stipendiet

Så var det dags igen för vårt fina litterära pris. Ett pris som riktar sig till skrivare som är på gång med, eller i begynnelsen av, sitt skrivande men ännu inte kommit ut med någon egen bok.

Vi önskar texter som rör dagens samhälle, arbetsliv och sociala sammanhang.

Stipendiets namn har vi avsiktligt lånat från den antologi som författarna Erik Asklund, Gustav Sandgren, Josef Kjellgren, Harry Martinson och Artur Lundkvist gav ut på 1920-talet.
Alla var de mer eller mindre självlärda, med brinnande skapariver och med båda litterära fötterna i en självupplevd samtid.

Förra året fick stipendiekommittén läsa igenom en ansenlig bunt spännande texter. Och vi hoppas på ett liknande, eller ännu större gensvar i år.

Du som har texter liggande hemma som du är nöjd med, eller som du är osäker på om de fungerar på en läsare, skicka dem direkt till oss - så får vi läsa dem.

Vi vill inte ha romaner. Men noveller, dikter och utsnitt ur något större verk går mycket bra. Det sammanlagda omfånget på dina inskickade texter får ej överstiga
6 A4-sidor. Skickar du in prosa är det dubbelt radavstånd som gäller.

Stipendiet är på 5 000 kronor. Vi vill ha era texter senast 15 januari 2010.

Vi som läser dina texter är Maria Hamberg, Torgny Karnstedt och Pelle Olsson.

Texterna skickas till: Torgny Karnstedt, Torggatan 7, 671 31 Arvika.

OBS! Vi vill att varje skrivare är anonym, såtillvida att namn, adress och telefonnum-mer bifogas i ett slutet kuvert, tills dess vi utsett vinnaren!
Insända texter returneras ej.

Med stora förhoppningar om ett omfattande gensvar hälsar:

Stipendiekommittén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar