onsdag 4 november 2009

Nu börjar nedräkningen!


Skrivarkollegor, här kommer en påminnelse! Glöm inte sända in bidrag till antologin. Senast 15 november behöver vi ditt bidrag.

Vad händer på dagens arbetsplatser? Var skrivs det om det?

Samhället av i dag är fullt av ytlighet, ofta speglat från ett vinklat perspektiv eller från borgerliga medier. Föreningen Arbetarskrivare vill försöka ge en motbild till de "sanningar" som sköljer över oss och visa på deras osanning genom att uppmuntra till skrivande om vanliga människors arbete och verklighet utifrån ett underifrånperspektiv. Arbetslivet sliter och suger ut allt mer. Kraven på arbetstagare ökar, deras inflytande minskar. Anställda vågar inte säga ifrån och ta upp säkerhetsrisker på arbetsplatsen med sin arbetsgivare, eller ens gå ut och berätta som sin vardag och sina arbetsvillkor, med rädsla för repressalier från ledningen. Arbetsplatser blir allt tystare. Därför behövs arbetarskildringar mer än någonsin.

HEJ KOLLEGOR,

Här kommer inbjudan till antologin. Vässa era pennor. Ett extrautskick med samma information skickas även brevledes.

Ta fram dina buntar – dina stycken – sätt ihop scenerna och skicka in ditt bidrag till vår kommande antologi.

Nu är det dags att börja samla in texter till föreningens sjunde antologi. Vi siktar på att ha boken klar till Bokmässan i Göteborg hösten 2010.

Vi har flaggat för volymen i utskicket under våren och sommaren – nu sätter vi en deadline 15 november, så att redaktören ska kunna börja arbetet med att läsa texterna.

Tema för antologin är ”Skarpt läge – nyvässade texter i tiden”.

Redaktör: Victor Estby.

Vi söker texter med samtidsinnehåll som lyfter det vår förening har som målsättning; att värna om arbetarlitteraturen, en litteratur med underifrånperspektiv, om vanliga människors arbeten, deras vardag och livsöden i dagens Sverige.

Formen kan vara noveller, dikter eller dokumentära skildringar.Maxlängd 15 000 tecken inklusive blanksteg.Det går bra att skicka in mer än ett bidrag. Vi behöver ditt bidrag senast 15 november.

Texterna skickas till Victor Estby brevledes eller via e-post. Texten måste vara skriven på dator. Victor Estby, Steningevägen 5, 120 39 ÅRSTA, e-post: victor.estby@gmail.com

Har du frågor? Ring 070-40 27 399 eller e-posta andreassvanberg@hotmail.com

Med skrivarhälsning,
Andreas Svanberg, Ordförande Föreningen Arbetarskrivare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar