måndag 14 mars 2011

Ny styrelse och nytt årstemaUppror är nya temat för medlemsbreven. Det beslutades på helgens årsmöte då också en ny styrelse tillsattes. Till föreningens nya ordförande valdes Åke Johansson, till sekreterare Mimmi Sandberg, till kassör Monica Pettersson (saknas på bild) . Till det kom 6 ledamöter: Mats Hallberg, Eirin Anderberg, Carolina Klang, Torgny Karnstedt, Bror Kajsajuntti (saknas på bild) och Jane Morén Stockholm.

Styrelsemedlemmarna kommer från hela landet, från Trelleborg i söder till Luleå i norr och bara en av dem är från Stockholm. Sällan har en styrelse varit så rikstäckande och den startade direkt med ett konstitutionerande styrelsemöte där riktlinjerna drogs för den närmaste framtiden. Bland annat att alla medlemmar ska försöka värva en ny medlem under det kommande året. Det var alltså med gott nytt mod vi lämnade mötet. Det som tidigare varit ett krisläge var nu istället ett nytt starkt styrelsegäng som hade många idéer. Mer om årsmötet och nya styrelsen kommer i nästa medlemsblad som har deadline 21 mars. Skicka material till Mimmi på mejladressen: h06mimsa@du.se

(Foto: Stefan Estby)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar