fredag 18 mars 2011

Välkommen till Föreningen Arbetarskrivare

Föreningen Arbetarskrivare firade förra året 20-årsjubileum. En ung förening, men å andra sidan ser vi oss som en ny generation av arbetarförfattare i en tradion som går långt tillbaka. Ibland oss finns såväl etablerade författare som andra som väntar på sin tur att få texter utgivna och hitta sina läsare.

Vi har just haft årsmöte och valt en ny styrelse, med undertecknad som ordförande. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till den avgående styrelsen och tackar ödmjukast Kerttu, John Algot, Jenny och Nicklas för era insatser.

Arbetarskrivare behövs om verkligheten ska komma fram. Vem berättar historierna om det nya Sverige? Om hur människor far illa på arbetsplatser, i sjuk- och arbetslöshetsköer? Om hur tutaochkör-melodin har ersatt solidaritet och omtanke.
Vi skriver om arbete och kärlek, om samtal vid matbord och på arbetsplatser, om timanställningar och papperslöshet, om övertid för vissa och uppsägning för andra, om att inte kunna ta semester, om att hamna i ett Fas3-projekt.
Men det kan också handla om att känna något av livets goda, om stunder av gemenskap och lycka.
Vi skriver om arbetet och om livet som inte syns i vanliga medier annat än i undantagsfall.

Du som själv berättar, skriver eller vill skriva ner dina och andras berättelser, du är välkommen i vår förening. Vi ger ut ett månadsblad, där var och en kan skriva eller berätta något. Vi driver också skrivarcirklar, just nu en på distans via nätet. Vi vill med vår förening uppmuntra varandra att gå vidare i skrivandet. Vi samarbetar med andra organisationer, som fackförbund och ABF.
Vi ger också ut egna böcker, antologier, den senaste kom förra året, Skarpt läge. Vi delar ut ett stipendium en gång om året, i samband med vårt årsmöte.

Vid årsmötet slogs bl.a. följande inriktningar fast:
- Årets tema för texter i medlemsbladet (för de som vill) är Uppror.
- Vi förbereder en ny antologi med utgivning hösten 2012.
- Fördubbla medlemsantalet! Vi är idag ca 150medlemmar. Om var och en av oss värvar en ny medlem får vi dubbla chanser att synas och att uppmuntra varandra i skrivandet.

Vi behövs i dagens samhälle och Du behövs hos oss!

Välkommen som ny medlem i Föreningen Arbetarskrivare!
Medlem blir du genom att sätta in 100 kr på Föreningen Arbetarskrivare pg 29 00 50 -4 (förstaårsavgift, därefter 200 kr)

Bästa skrivarhälsningar
Åke Johansson, Sundsvall
Ordförande Föreningen Arbetarskrivare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar