torsdag 6 september 2012

Ett folkhem som sprängts i bitar......

"Ett folkhem som sprängts i bitar måste synliggöras ur ett underifrånperspektiv. De som hämtar dina sopor, som kör bussen, som arbetar i fabriker och gruvor, som tar hand om dina barn, sjuka och gamla, de som ges otrygga anställningar och aldrig får ett fast arbete; deras verklighet måste bli känd."
Läs hela Åke Johanssons text i Arbetet Kultur här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar