onsdag 10 oktober 2012

Arbetarförfattares olika syn på arbetarlitteratur

"Välbekanta klingar fackliga företrädares formuleringar om de mest själsdödande jobben: Arbetaren hänger av sig huvudet i omklädningsrummet och går sedan in och jobbar. LO-kongressen i somras uppmärksammade hur ökningen av bemanningsföretag och andra varianter av inhyrd arbetskraft sätter arbetsmiljöföreskrifter ur spel. Kraven på omväxling, rotation och raster gäller möjligen fast anställda, liksom frågor om arbetets innehåll överhuvudtaget; inhoppare och löst anställda kan, precis som när de löpande banden introducerades, tvingas arbeta hela arbetstiden med samma enformiga moment.
Taylorismens lobotomi sammanfattade författaren Folke Fridell på det här sättet:"
 
Läs hela artikeln  av Jan-Ewert Strömbäck Arbetet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar