fredag 5 oktober 2012

Kan Brunnsvik flytta från Brunnsvik?

Folkhögskolan Brunnsvik verkar vara på väg att gå i graven efter hundra år i arbetarrörelsens tjänst. Det verkställs genom att undervisningen flyttar till Borlänge och blir en del av den kommunens arbetsmarknadspolitik. Att några bildningsideal följer med flyttlasset är inte alls säkert. Och de elever som påbörjat en utbildning i folkhögskolemiljö sliter just nu med frågan om de ska fortsätta inne i stan, under helt andra villkor, och utan förtroende för en skolledning som de upplever har fört dem bakom ljuset.

Läs John Swedenmarks viktiga  artikel på Arbetet Kultur 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar