onsdag 13 mars 2013

Hat & Bläck!Under ett drygt år brevväxlar vännerna Kristian Lundberg och Crister Enander om skiftande och aktuella frågor. Det är inte långt mellan Lund och Malmö där de bor, men dialogen spänner över vida områden. Litteraturen och livet. Vreden och vanmakten. Motståndet och moralen. Författarna skriver om de utsatta och utfrusna, om det politiska och s­ociala ansvaret i dagens alltmer söndervittrande samhälle. Hat & bläck blandar det personliga med det politiska i ett engagerat samtal om den tid som är vår.

"Författarna har försökt bevara den ocensurerade ton som råder i ett förtroligt samtal mellan vänner, som inte bara delar politisk vänsterhållning, utan också klassursprung. Infödd medelklass har svårt att förstå den sortens syskonskap; hur klassresenärer lever med ett slags träben, osynligt för de flesta med påtagligt för den som vinglar."
Läs Anneli Jordahls recension i HD
Läs mer på bokförlaget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar