tisdag 6 oktober 2009

Återvunnet hopp för latinamerikansk poesi

Eloisa Cartonera är ett socialt och artistiskt kollektiv som gjort mycket mer för marginaliserade människor än de statliga och kommunala insatserna efter den ekonomiska katastrofen 2001. Tomas Eloy Martinez (argentinsk författare och journalist, född 1934). Citat från La Nación 28.2.2009. Vem anade en framtid i handgjorda böcker? Särskilt som intentionen inte är att göra dyra konstböcker för en liten intresserad grupp utan att nå en stor och bred läskrets med experimentella texter. Kartongförlag sprider sig över Latinamerika som en del av en folklig rörelse som vill göra och sprida poesi på egna villkor.

Läs artikel på Ny tid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar