måndag 12 oktober 2009

Stig Sjödin-dagen 11 oktober 2009Årets Stig Sjödinpris gick till Malin Klingzell-Brulin, chefredaktör för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och Medel.

Motivering:
"I en tid när kulturen får allt mindre utrymme, värnar hon starkt om det kulturella materialet i tidningen. Läsaren får alltid möta en dikt, en novell eller en kulturartikel. Som skribent har Malin hela världen som arbetsfält. Hennes läsare arbetar i en bransch som ofta styrs av multinationella företag. Livsmedelsarbetarna i tredje världen utnyttjas hårt och arbetar ofta med livet som insats. Stig Sjödin hävdade att en fackförbundstidning ska vara folkbildande och berika läsaren. Kultur, kvalitet och engagemang ska gå hand i hand. Malin Klingzell-Brulin är en stridbar röst i samhällsdebatten. Därför får hon 2009 års Stig Sjödinpris på 40 000 kronor.

Texten ovan är hämtad från Stig Sjödin-sällskapets hemsida


Majt Sjödin och Astrid Assefa

Själva prisutdelningen skedde i ABF-huset i Stockholm under söndagen den 11 oktober. Stig Sjödins änka, Majt Sjödin inledningstalade och Astrid Assefa läste en av Stig Sjödins dikter.

Därefter tog Bror Perjus, före detta redaktör för Mål och Medel och författare till bland annat ”Casino Jorden - Vem plundrade folkhemmet?” till orda. Han vävde skickligt en färgrik duk i ämnet ”Varför noveller i fackföreningspressen?”

Tony Samuelsson och Bror Perjus

Tony Samuelsson, som tilldelades priset år 2000, berättade delvis om samma ämne samt om Malins brinnande gärning för bevarandet av de kulturella värdena och folkbildningstraditionen inom den fackliga tidningsvärlden.

Priskommitténs ordförande Kjell Ericsson överlämnade därefter priset och Malin tackade, framförallt sin arbetskamrat och make Gunnar Brulin som har följt henne under de otaliga reportageresorna runt världen.

Dagen avslutades med ord och ton av Stig Sjödin och Robert Robertsson, orden upplästa av Astrid Assefa och toner framförda av sånggruppen Extrasalt (traditionsenligt).

Hälsar Raul Leikas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar