söndag 4 oktober 2009

Nytt nummer av Krattan ute nu

Hej!
Äntligen har ett nytt nummer av Krattan kommit ut. Prenumererar du?

* Omslaget samt ytterligare en del bilder i tidskriften är gjorda av
Kristina Eriksson i Sala.
* Ledaren/Sidan 2 är skriven av Ingeborg Sevastik, Östhammar
* För utom undertecknad/Byprofeten, medverkar följande:
* Märta Peterson, Valbo, med dikten Mot höst.
* Ingrid Bergman, Orsa, om Laura Nilsdotter - min farmor.
* Signe Öhman, Bromma med dikten Vad heter det där huset?
* Margareta Gerdin, Lidingö, med dikten Tankar på gågatan
* Gunborg Karlsson, Ransberg,, med en betraktelse om Kärlek
* Laila Olsson, Boden, med dikten Efter trettio år
* Brage Norin, Skogså, med texten Livet är ett mirakel
* Eva Langrath, Ljusdal med dikten Dagerskugga och Under trädet
* Bror Kajsajuntti om boken I roten på en gammal stubbe.
* Kent Rytterbro, Västerås med dikterna Värmefrossa, Min delikata ros
och Orden
* Bror Kajsajuntti Till minne av Bernt Ström
* Annika Nordwall K:son, Indal med novellen Muskot
* Byprofeten med Solen lyser åter värmande
* Sune Kajsajuntti, Luleå, med första delen av en intervju där
91-årige Ragnar Ingelfalk, Kiruna berättar. Intervjun ingår i Sunes bok
"En mun måste mättas", som kommer ut inom kort.
* Barbro Midbjer, Luleå Till minne av Elov Larsson. Tal vid hans kista.
* Anne Ormrot, Umeå, med sin drömbild Skuggspel
* Therese Pettersson, Burträsk med dikten Ibland
* Samt slutligen Katrin Sandstedt, Luleå med sin baksidesdikt&bild
Emtiness.

Arton medverkande, till större delen kvinnor i en tidskrift som helt bygger på prenumerationer, som betyder väldigt mycket i det lilla men ingenting i de stora sammanhangen. Bara ett bibliotek i landet prenumererar på den, förutom pliktexemplaren, som skickas till KB och en del universitetsbibliotek.

Vill du prenumerera? Läs mer här

Bror Kajsajuntti

2 kommentarer: